• 2

    Aktualności

Realizacje

DELTA ZAKOŃCZYŁA BUDOWĘ PAWILONU EDUKACYJNEGO W REZERWACIE POKAZOWYM ŻUBRÓW BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO


Delta zakończyła realizację multimedialnej wystawy w Pawilonie Edukacyjnym w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Białowieski PN jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Jego początki sięgają 1921 r. Dotychczas Rezerwat Pokazowy Żubrów przyciągał turystów przede wszystkim możliwością obserwowania dzikich zwierząt na rozległych wybiegach.

W chwili obecnej dzięki realizacji Pawilonu na miarę XXI wieku, BPN oferuje turystom nowoczesną interaktywną prezentację dotyczącą żubra – jego historii, restytucji, ekologii i biologii. Kilkanaście stanowisk multimedialnych wprowadza zwiedzającego w świat  Króla Puszczy i pozwala poszerzyć wiedzę o tym niezwykłym zwierzęciu.

Na wystawie zainstalowano wiele unikalnych urządzenia i systemów audiowizualnych stanowiących w większości oryginalne konstrukcje inżynierów firmy Delta.
Jedną  z największych atrakcji stanowi unikalna wirtualna lornetka rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality), umożliwiająca obserwację prawie 100-letniego oryginalnego szkieletu żubra prezentowanego w szkolnej  gablocie.

Pawilon posiada również kino 3D na blisko 50 miejsc, zrealizowane przez Deltę w najwyższej  jakości dźwięku przestrzennego w standardzie kina profesjonalnego.

Pawilon edukacyjny pełni również funkcję centrum obsługi turystycznej. Wewnątrz budynku zlokalizowano punkt informacji turystycznej, kasę z pamiątkami, automaty z biletami do rezerwatu, strefa wypoczynku.

Czytaj więcej w realizacjach : https://delta-av.com.pl/realizacja/pawilon-edukacyjny-w-rezerwacie-pokazowym-zubrow-bialowieskiego-parku-narodowego/

Powrót do aktualności