TEATR IMPRESARYJNY IM. WŁODZIMIERZA GNIAZDOWSKIEGO WE WŁOCŁAWKU
Projekt i kompleksowa modernizacja obiektu

Projektowanie

Realizacja

Konsulting

MODERNIZACJA TEATRU IMPRESARYJNEGO IM. WŁODZIMIERZA GNIAZDOWSKIEGO WE WŁOCŁAWKU – PROJEKT I KOMPLEKSOWA REALIZACJA

Delta zaprojektowała i wykonała jako Generalny Wykonawca kompleksowy remont sali widowiskowej Ełckiego Domu Kultury wraz z
rozbudowa o funkcję profesjonalnego kina cyfrowego 3D. Obiekt wymagał gruntownych prac budowlanych, adaptacji akustycznej,
modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres prac Delty obejmował :
– generalną przebudowę architektury widowni wraz z przeprojektowaniem i podniesieniem audytorium,
– adaptację akustyczną sali widowiskowo-kinowej,
– przebudowę kabiny projekcyjnej i stanowiska sceno-techników,
– przebudowę energetyki sali, instalacji zasilających i sterujących systemami sceno-techniki i kina PRO,
– realizację oświetlenia ogólnego, bezpieczeństwa, reflektorowego, kinowego komunikacyjnego,
– dostawę i uruchomienie kina profesjonalengo: ekranu kinowego, cyfrowego projektora Barco DCI, nagłośnienia kinowego, aparatury
projekcyjnej ( serwera kinowego, procesora DCP, bloku wzmocnienia, matryc AV),

Powrót do realizacji