TEATR MIEJSKI W SIERADZU Generalny remont i modernizacja wyposażenia technicznego

Projektowanie

Realizacja

Konsulting

GENERALNY REMONT TEATRU MIEJSKIEGO W SIERADZU


Delta była projektantem i GENERALNYM WYKONAWCĄ  kompleksowego remontu i modernizacji infrastruktury technicznej Teatru Miejskiego W Sieradzu. Remont przeprowadzono w ramach programu „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”. Projekt został współfinansowany przez Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski oraz Unię Europejską.

TEATR MIEJSKI” w Sieradzu, siedziba Miejskiego Domu Kultury, to zabytkowy obiekt wzniesiony jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku ( przed 1823 r., w którym to został odnotowany w planach miasta ). Obiekt pełnił pierwotnie funkcję stajni pocztowej ( tzw. ogiernia). W 1870 roku Rada Opiekuńcza dobroczynności Publicznej powiatu sieradzkiego zakupiła obiekt z zamiarem urządzenia w nim sali teatralnej. Przez kolejne lata obiekt przechodził dalsze modernizacje i rozbudowy. Do wczesnych lat 50-tych odbywały się tu Komisje Poboru Wojskowego, mecze bokserskie, popisy jarmarcznych objazdowych „siłaczy”, prezentacje dorobku kulturalnego regionu, tradycyjne bale sylwestrowe i karnawałowe. Dnia 19.01.1977 roku budynek został wpisany w Rejestr zabytków nr 289/A.

Delta zrealizowała modernizację obiektu w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Restauracja budynku była zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym. Z jednej strony należało zachować historyczny charakter i neoklasycystyczny styl wnętrz z drugiej zaś strony wprowadzić nowoczesne wyposażenie i technologie sceniczne.

Jako GW, Delta wykonała sprawnie całość zadania. Sala widowiskowa wyposażona została w klimatyzację, nowoczesne oświetlenie ogólne i bezpieczeństwa, rampy oświetlenia reflektorowego, nowoczesne nagłośnienie sceniczne oraz dla projekcji kinowych. Zmodernizowano strefę komina scenicznego i proscenium, zainstalowano elektryczne mosty oświetleniowe, wyremontowano sznurownię i sztankiety  dekoracyjne. Audytorium dostosowano do aktualnych przepisów ppoż. Sala zyskała nową architekturę widowni, nowe fotele  teatralne, oświetlenie przeszkodowe. 

Jednocześnie Delta wyremontowała całą strefę foyer która zyskała funkcję przestrzeni wystawienniczej.   


Przeprowadzona modernizacja Sali Teatralnej wpłynęła znacznie na podwyższenie jakość realizowanych przedstawień i wydarzeń artystycznych.

ZAPRASZAMY !

Powrót do realizacji