Filharmonia Podlaska Generalna modernizacja obiektu wraz z wyposażeniem technologicznym

Projektowanie

Realizacja

Konsulting

GENERALNY  REMONT SALI KONCERTOWEJ FILHARMONII PODLASKIEJ W BIAŁYMSTOKU


Delta była projektantem i wykonawcą wyposażenia technologicznego Filharmonii Podlaskiej w  Białymstoku. Stare wysłużone wnętrza Sal Koncertowej i Kameralnej, pomieszczeń realizacyjnych oraz foyer wymagały kapitalnego remontu, poprawy akustyki sal oraz wyposażenia w nowoczesne technologie sceniczne i multimedialne. Obiekt miał uzyskać nową formułę Sali Wielofunkcyjnej – koncertowej + konferencyjnej z funkcją projekcji kinowych.

Modernizację obiektu zrealizowano w  trybie „zaprojektuj i  zbuduj”. Prace remontowo-budowlane trwały 6 miesięcy, w ciągu których zmieniono całkowicie wystrój wnętrz.
Obiekt zyskał nowe oblicze i nowoczesną infrastrukturę techniczną.  
Powiększono kubaturę sal poprzez modernizacje stropów i otworzenie przestrzeni dźwigarów. Przebudowano strefy scen i widowni. Zbudowano galerie techniczne w przestrzeni stropowej dużej Sali Koncertowej. Wykonano adaptację akustyczne pomieszczeń dzięki czemu poprawiła się diametralnie akustyka obiektu. Dokonano przebudowy strefy audytoriów wraz z wymianą foteli. Obiekt został przewentylowany i sklimatyzowany.

Wszelkie instalacje elektryczne i teletechniczne wykonano w technologii inteligentnego budynku z automatyką sterowania i kontroli systemu oświetlenia wentylacji i multimediów.

Zakres projektowo-wykonawczy Delty obejmował wykonanie:  

  • zasilania głównego obiektu, WLZ-ów, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, audiowizualnych,
  • ustrojów akustycznych sal koncertowych, okładzin i sufitów akustycznych na foyer i w pomieszczeniach towarzyszących,
  • systemu oświetlenia ogólnego i bezpieczeństwa wraz z systemem sterowania KNX,
  • oświetlenie reflektorowe scen i widowni,
  • mechaniki scenicznej – mostów oświetleniowych, sztankietów, wyciągarek, itp. …
  • nagłośnienia konferencyjnego, projekcyjnego, scenicznego,
  • systemu projekcji wielkoformatowych na bazie projektora instalacyjnego BARCO
  • systemu obserwacji i rejestracji obrad Bosch


Zespół projektowy:

Architektura, instalacje sanitarne :  Autorskie Studio Projektów B.M. Świaniewicz s.c.
Akustyka wnętrz:  Ewa Więckowska Kosmala
Wyposażenie techniczne:  Delta sp.j. – Leszek Hus, Janusz Krentowski

Zespół wykonawczy:

Przemysłówka Holding S.A. Białystok – prace ogólno-budowlane, instalacje sanitarne,
Delta sp.j. Krentowski, Hus – instalacje elektryczne, wyposażenie technologiczne, teletechniczne i audiowizualne sal  koncertowych i foyer

Powrót do realizacji